ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΟΨΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
INTERIOR DESIGN & FACADES (OFFICE, COMMERCIAL & RESIDENTIAL)
 

Γραφεία Microshop / Enternet, Αμπελόκηποι, Αττική.
(2005, Μελέτη Εφαρμογής)

Offices of Microshop / Enternet, Ampelokipi, Athens.
(2005, Construction Design)

 

Εστιατόριο, Εξάρχεια, Αθήνα.
(2006, Προμελέτη)

Restaurant, Exarchea, Ahens.
(2006, Preliminary Design)

 

Κατοικία σε Δύο Επίπεδα σε Τετραώροφο Κτίριο, Ζάκυνθος.
(2006, Μελέτη Εφαρμογής)

Mezzanine Apartment in Four-Storey Building, Zante.
(2006, Construction Design)

 

 

Δημιουργικό Γραφείο, Ηράκλειο, Αττική.
(2006, Μελέτη Εφαρμογής)

Graphic Designer's office, Iraklio, Attica.
(2006, Construction Design)

 

Καφέ-Μπαρ, Ιτέα, Φωκίδα.
(2007, Μελέτη Εφαρμογής)

Coffee-Bar, Itea, Fokida.
(2007, Construction Design)

 

Διαμόρφωση Ισόγειων Χώρων Κτίριου Διοίκησης Βιομηχανικού
Συγκροτήματος Ρhilip Μοrris, Ασπρόπυργος, Αττική.

(2008, Μελέτη Εφαρμογής, Εργοδότης Γραφείο Γιώργου Νικοκάβουρα)

Configuration of Administration Building's Ground Level,
Ρhilip Μοrris Industrial Complex, Aspropirgos, Attica.

(2008, Construction Design, Employer Office of Giorgos Nikokavouras)

 

Πολυοδοντιατρείο, Κολωνάκι, Αθήνα.
(2008, Μελέτη Εφαρμογής, Συνεργάτης Γιώργου Νικοκάβουρα)

Dental Clinic, Kolonaki, Athens.
(2008, Construction Design, Cooperator of Giorgos Nikokavouras)

 

Βοηθητικές μεταλλικές κατασκευές σε υφιστάμενη διώροφη κατοικία,
Ντράφι, Αττική.

(2011, Μελέτη Εφαρμογής)

Supplementary steel structures at existing two-storey house,
Drafi, Attica.

(2011, Construction Design)

 

Αθλητικό σωματείο κικμπόξινγκ & πυγμαχίας, Χαλάνδρι, Αττική.
(2017, Μελέτη Εφαρμογής)

Kickboxing & boxing sports club, Chalandri, Attica.
(2017, Construction Design)