ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
PRIVATE RESIDENCES (VILLAS & APARTMENT BUILDINGS)
 

Διώροφη Κατοικία, Αυλιά, Νάξος.
(2000, Προμελέτη)

Two-Storey House, Avlia, Naxos.
(2000, Preliminary Design)

 

Συγκρότημα Τριών Κατοικιών, Μετόχι-Ρη, Καπανδρίτι, Αττική.
(2001, Οριστική Μελέτη, Συνεργάτης Γιώργου Κονδύλη)

Three-Cottage Complex, Metochi-Ri, Kapandriti, Attica.
(2001, Final Design, Cooperator of Giorgos Kondilis)

 

Διώροφο Κτίριο Δύο Κατοικιών με Υπόγειο και Υπαίθρια Πισίνα,
Σκροπονέρια Ανθηδόνος, Εύβοια.

(2002, Οριστική Μελέτη)

Two-Storey Building of Two Houses with Basement
and Outdoor Swimminig Pool, Skroponeria Anthidonos, Evia.

(2002, Final Design)

 

 

Τετραώροφο Κτίριο Κατοικιών με Υπόγειο Χώρο Στάθμευσης,
Ηράκλειο, Αττικής.

(2007, Οριστική Μελέτη και Επίβλεψη)

Four-Storey, Residential Building with Underground Car Park,
Iraklio, Attica.

(2007, Final Design and Supervision)

 

Παραδοσιακή Μονοκατοικία, Μεσσαριά, Σαντορίνη.
(2022, Μελέτη εφαρμογής και Επίβλεψη)

Στο άνω των 100 ετών κτίριο εντός παραδοσιακού οικισμού, πραγματοποιήθηκε ολική ανακαίνιση η οποία περιελάμβανε αποκατάσταση τοιχοποίας και κουφωμάτων, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση χώρων και μόνωση δώματος.

In the more than 100-year-old building within a traditional settlement, a total renovation was carried out which included restoration of masonry and frames, replacement of floors, replacement of E/M installations, new layout of spaces and roof insulation.

Traditional Detached House, Messaria, Santorini.
(2022, Construction Design and Supervision)