ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
MULTIPLE FUNCTIONS COMPLEXES
 

Συγκρότημα Κατοικιών, Γραφείων, Καταστημάτων
και Υπόγειων Χώρων Στάθμευσης, Αττική.

(2002, 2004, Οριστική Μελέτη, Εργοδότης Γραφείο Παναγιώτη Μουνδρούβαλη, Κωνσταντίνου Καρανόπουλου)

Residential, Commercial and Retail Complex with Underground Car Park, Attica.
(2002, 2004, Final Design, Employer Office of Panagiotis Moundrouvalis, Konstantinos Karanopoulos)

 

Επέκταση, αναδιαρρύθμιση & ανακαίνιση Prince Fahd Bin Sultan Hospital,
Ταμπούκ, Σαουδική Αραβία.

(2015, Προμελέτη, Σύμβουλος Γεράσιμου Δημητρόγλου)

Η εξαώροφη επέκταση περιλαμβάνει εξωτερικά γυναικολογικά ιατρεία, θάλαμους νοσηλείας γυναικών και μαιευτήριο.

The six-storey extension includes gynaecology outpatient department, female nursing ward and maternity ward.

Extension, rearrangement & renovation of Prince Fahd Bin Sultan
Hospital, Tabuk, Saudi Arabia.

(2015, Preliminary Design, Consultant of Gerasimos Dimitroglou)