ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
RESTORATION & REFURBISHMENT OF LISTED BUILDINGS
 

Εκσυγχρονισμός Εργοστασίου Παυλίδη, Λεωφόρος Πειραιώς, Αθήνα.
(1998, Οριστική Μελέτη, Συνεργάτης Εταιρείας Αρχιτεκτονικών Μελετών
ΝΚΜΜΣ ΕΠΕ)

Renovation of Pavlidis Factory, Pireos Avenue, Athens.
(1998, Final Design, Cooperator of Architectural Design Firm NKMMS LTD)

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο υφιστάμενο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων σοκολάτας - που θεμελιώθηκε τη δεκαετία του 1860 - αφορούσαν κατεδαφίσεις κτισμάτων, τοπικές αποξηλώσεις και οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, δημιουργία και διαρρύθμιση νέων χώρων, στατική ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας και επεμβάσεις σε τμήματα όψεων. Το σύνολο της επιφάνειας των επεμβάσεων ήταν 10.687 μ². Η λειτουργία του εργοστασίου υπό την ιδιοκτησία πλέον των Kraft Foods - Jacobs Suchard είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ιστορία της Ελληνικής Βιομηχανίας.

The building works that took place at the chocolate production factory - founded within the 1860s decade - involved demolishing of structures, topical structure elements removals and regeneration construction works of interior and exterior spaces as well as creation of new spaces, structural support of load-bearing walls and interventions on facades parts. The total area of the interventions was 10.687 m². The factory's operation is now under the property of Kraft Foods - Jacobs Suchard and is an important asset for the history of the greek industry.

 

Ανακαίνιση Διώροφου Διατηρητέου Νεοκλασικού Κτιρίου,
Οδός Πινότση & Μονεμβασίας, Κουκάκι, Αθήνα.

(2008, Οριστική Μελέτη, Συνεργάτης Γιώργου Νικοκάβουρα)

Renovation of Two-Storey Listed Neoclassic Building,
Pinotsi & Monemvasias str. Koukaki, Athens.

(2008, Final Design, Cooperator of Giorgos Nikokavouras)