ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
EDUCATIONAL BUILDINGS
 

Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Αργοστολίου, Κεφαλληνία.
(1998, Μελέτη Δημοπράτησης, Συνεργάτης Εταιρείας Αρχιτεκτονικών
Μελετών ΝΚΜΜΣ ΕΠΕ)

Public School Building of Secondary Education, Argostoli, Kefallinia.
(1998, Preliminary Design, Cooperator of Architectural Design Firm
NKMMS LTD)

 

Κτίριο εκπαίδευσης στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής,
Χαϊδάρι, Αττική.

(2007, Μελέτη Εφαρμογής, Συνεργάτης Εταιρείας Αρχιτεκτονικών
Μελετών ΝΚΜΜΣ ΕΠΕ)

Education Building at the Regional Hospital of Western Attica, Chaidari,
Attica.

(2007, Construction Design, Cooperator of Architectural Design Firm
NKMMS LTD)

Το κτίριο προορίζεται για την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Αποτελείται από ισόγειο, 3 υπόγειους ορόφους και 3 υπέργειους και περιλαμβάνει αμφιθέατρα, αναγνωστήριο, αίθουσες διδασκαλίας και γραφειακούς χώρους Ιατρών. Καταλαμβάνει έκταση 1.063 μ² και έχει συνολική δόμηση 5.846 μ².

The building is intended for the educational needs of students of the Medical School of Athens. It consists of 3 underground floors, a ground floor & 3 floors and includes amphitheaters, reading room, classrooms and offices of Doctors. It occupies an area of 1.063 m² and has a total layout of 5.846 m².