ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EΡΓΑ / TYPICAL PROJECTS
ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
BANKS & FINANCIAL COMPANIES
 

Κατάστηματα Εγνατίας Τράπεζας, Αττική.
(2000, Μελέτες Εφαρμογής, Εργοδότες & Συνεργάτες Γραφείο Κλέαρχου Μαλέα, Παναγιώτη Θεοδωρή)

Branches of Egnatia Bank, Attica.
(2000, Construction Designs, Employers & Cooperators Office of Klearchos Maleas, Panagiotis Theodoris)

 

Κεντρικά Γραφεία Εγνατίας Α.Χ.Ε., Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.
(2000, Μελέτη Εφαρμογής, Συνεργάτης Κλέαρχου Μαλέα)

Central Offices of Egnatia Financial Company, Klafthmonos Square, Athens.
(2000, Construction Design, Cooperator of Klearchos Maleas)

 

Κατάστηματα Ελληνικής Τράπεζας, Κύπρος, Θεσσαλονίκη & Αττική.
(2001-2005, Μελέτες Εφαρμογής, Εργοδότες & Συνεργάτες Γραφείο Γιώργου Κονδύλη, Αθανασίας Διάνας Γιαννοπούλου)

Branches of Hellenic Bank, Cyprus, Thessaloniki & Attica.
(2001-2005, Construction Designs, Employers & Cooperators Office of Giorgos Kondilis, Athanasia Diana Giannopoulou)