Σπυρίδων Π. Μέλλος
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 24, 152 39 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ
T: (+30) 210 613 1424
 
1966 / Ελλάς


Δίπλωμα Ανωτάτης Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου


Μελετητικό Πτυχίο Τάξης Γ Αρχιτεκτονικών Μελετών
Κτιριακών Έργων και Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών
Τμ. Εσωτ. Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας

 
Αντικείμενα Μελέτης
συνοπτικά έως σήμερα
 

Μελέτες Εφαρμογής, Οριστικές Μελέτες, Προμελέτες και Επιβλέψεις:


Νοσοκομεία Εθνικού Συστήματος Υγείας

Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες

Κτίρια Οργανισμών Δημόσιας Διοίκησης

Κτίρια του Τομέα Οικονομικής Ανάπτυξης

Βιομηχανικά Κτίρια και Αποθήκες

Βιβλιοθήκες και Πολιτιστικά Κτίρια

Εκκλησίες

Εκπαιδευτικά Κτίρια

Αποκατάσταση και Ανακαίνιση Διατηρητέων Κτιρίων

Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων Ελεύθερων Χώρων

Ξενοδοχεία και Συγκροτήματα Μπανγκαλόου

Ιδιωτικά Κτίρια Πολλαπλών Χρήσεων

Ιδιωτικά Κτίρια και Χώροι Γραφείων και Καταστημάτων

Κατοικίες

Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις και Διαμορφώσεις Όψεων
Επαγγελματικών Χώρων και Κατοικιών

Ελαφρές Εφελκυόμενες Κατασκευές

Αποτυπώσεις

Βιομηχανικός Σχεδιασμός